Wat houdt de bescherming tegen valse sleutels precies in?

Bijgewerkt: 27 nov 2018


1. Organisatorische sleutelbescherming

Sleutelcertificaat

De bezitter van een sleutelcertificaat is in staat om voor het op het sleutelcertificaat aangegeven sluitplansleutelnummer of cilindernummer sleutels na te bestellen:

met een bestelformulier waarop het sleutelcertificaat wordt afgedrukt

per post


2. Wettige sleutelbescherming

Merkbescherming (beschermingsduur onbeperkt)

Het merk (bijv. letters, woorden, getallen of grafische weergaven) is de aanduiding voor een product van een onderneming. De beschermingsduur is in het algemeen op 10 jaar begrensd, maar kan steeds met 10 jaar worden verlengd. Op de sleutel of sluitcilinder is een door de fabrikant beschermt merk ingestanst of anderszins aangegeven, dit hoeft echter niet met de officiële merknaam overeen te stemmen. Er bestaat echter onder fabrikanten van sluitcilinders de mogelijkheid om in de sleutel of het kernprofiel een merknaam aan te geven.   


Gebruiksmodelbescherming (beschermingsduur 10 jaar)

Het gebruiksmodel wordt ook wel het "kleine patent" genoemd. Het dient ter bescherming van een technische uitvinding. In tegenstelling tot het patent hoeft de uitvinding geen hoog uitvindingsgehalte te bevatten. Het doel is een snelle registratie en de snelle bescherming tegen nadoeners (duur van de procedure 4-8 maanden).  


Patentbescherming (beschermingsduur 20 jaar)      

Het patent verleent de bezitter het exclusieve recht om het beschermde voorwerp bedrijfsmatig te produceren en op de markt te brengen. De looptijd van het patent begint reeds met de aanmeld- of prioriteitsdag.   De patentbescherming onderscheidt zich wezenlijk van het gebruiksmodel, aangezien een patent gedurende 18 maanden op zijn uitvindingsgehalte wordt getest. Na de periode van 18 maanden volgt nog een bezwaarperiode van 4 maanden. In landen buiten de EU kan deze test maar liefst 12 jaar (!) duren. Wanneer er geen bezwaren zijn, wordt het patent verleend. 


3. Technische sleutelbescherming

Op de sleutel moeten technische voorzieningen aanwezig zijn die het

kopiëren van de sleutel      

manipuleren van de sleutel       

uitlezen van de sleutel       

moeten verhinderen of zo moeilijk mogelijk maken.

   

Kopiëren van de sleutel

De sleutel moet in zijn technische vorm zodanig zijn vormgegeven, dat het dupliceren van de sleutel met in de handel verkrijgbaar gereedschap en apparatuur alleen zeer moeilijk en met hoge financiële kosten mogelijk is. Passe-partouts van een fabrikant of van een producent van lopers mogen niet op de markt verkrijgbaar zijn!  

Manipuleren van de sleutel

De vergrendelingskenmerken op de sleutel moeten in hun veelvoud zo uitgesproken zijn, dat er niet mogelijk is uit een in de hiërarchie lager staande sleutel een sleutel van een hogere rangorde te maken.        

Uitlezen van de sleutel

De uiterlijke verschijningsvorm van de sleutel (insnijdingen, puntboringen, enz.) mag niet uit de hiërarchie van de sleutel worden afgeleid. In het bijzonder bij stiftsystemen kan door het bestuderen van verschillende afzonderlijke sleutels of groepsleutels de codering van de hoofdsleutel worden afgeleid.


4. Technische sleutelbescherming

Op de sleutel moeten technische kenmerken aanwezig zijn die het

kopiëren van de sleutel

manipuleren van de sleutel

uitlezen van de sleutel

bij de huidige stand van de techniek uitsluiten. Alleen de fabrikant kent de productie- en fabricagetechniek om een kopie van de sleutel te maken. Op grond van de heden ten dage wijdverbreide informatie over puur mechanische sluitsystemen (stiftsystemen, boorgatsystemen, plaatjessystemen, enz.) moeten op de sleutel twee verschillende technieken tegelijkertijd worden gecombineerd.